Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

25 Septemba–1 Oktoba

Daniel 4-6

25 Septemba–1 Oktoba
 • Eimbilo 67 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Oto twikile ngoo okulongela Jehova noudiinini?”: (min. 10)

  • Dan 6:7-10 — Daniel okwa li a tula omwenyo waye moshiponga opo a twikile okulongela Jehova noudiinini (w10 11/1 15 okat. 16; w06 11/1 24 okat. 12)

  • Dan 6:16, 20 — Ohamba Darius oya li ya didilika kutya Daniel oku na ekwatafano lopofingo naJehova (w03 10/1 15 okat. 2)

  • Dan 6:22, 23 — Jehova okwa li a nangeka noupuna Daniel omolwoku mu longela noudiinini (w10 2/1 27 okat. 15)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Dan 4:10, 11, 20-22 — Oshike sha li tashi fanekwa komuti mulemule womondjodi yaNebukadnesar? (w07 9/1 10 okat. 5)

  • Dan 5:17, 29 — Omolwashike Daniel a li a anya omaano ohamba Belsassar nokonima okwe ke a tambula ko? (w88-E 10/1 30 okat. 3-5; dp-E 109 okat. 22)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Oitwa imwe vali ilipi we lihonga melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Dan 4:29-37

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) inv

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) inv — A pewa nale okafo kokushiva ovanhu kokwoongala petalelepo lotete. Ninga elishuneko.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) bhs 129 okat. 16 — Ladipika omukonakoni a kale a tokola toko okukala omudiinini kuJehova nonande ota patanekwa koilyo youkwaneumbo wavo.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 139

 • Deula ovo vape va twikile okulongela Jehova noudiinini”: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Opo nee tamu dana noku kundafana okavidio oko taka ulike omuudifi a pyokoka ta longo pamwe nomuudifi mupe moukalele.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) kr etuk. 18 okat. 9-20, oshimhungu ep. 200-201, eendululo ep. 199

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 73 neilikano