Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oihopaenenwa yeenghundafana

Oihopaenenwa yeenghundafana

●○○ ETALELEPO LOTETE

Epulo: Otu shi shii ngahelipi kutya eshi hatu mono oixuna kashi fi ehandukilo la dja kuKalunga?

Omushangwa: Jak 1:13

Oshikando tashi uya: Omolwashike hatu mono oixuna?

○●○ ELISHUNEKO LOTETE

Epulo: Omolwashike hatu mono oixuna?

Omushangwa: 1Joh 5:19

Oshikando tashi uya: Kalunga oha kala e udite ngahelipi eshi hatu mono oixuna?

○○● ELISHUNEKO ETIVALI

Epulo: Kalunga oha kala e udite ngahelipi eshi hatu mono oixuna?

Omushangwa: Jes 63:9

Oshikando tashi uya: Kalunga ota ka ninga po shike opo a xulife po okumona oixuna?