Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | HOSEA 8-14

Yandja kuJehova osho sha denga mbada

Yandja kuJehova osho sha denga mbada

14:2, 4, 9

Jehova ota ka kala a hafa ngeenge owe mu pe osho sha denga mbada noto ka mona mo yo ouwa

EKWATAFANO LOYE NAJEHOVA

  1. Jehova ohatu mu pe omahambeleloyambo

  2. Jehova oha dimine po ovo hava yambe omahambeleloyambo a tya ngaho, ha kala e va hokwa noha pange oukaume navo

  3. Ohatu kala twa hafa omolwouwa oo hatu mono ngeenge hatu dulika koipango yaJehova naasho ohashi tu linyengifa tu mu hambelele

Omeenghedi dilipi handi dulu oku pa Jehova osho sha denga mbada?