Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

24-30 Oktoba

OMAYELETUMBULO 17-21

24-30 Oktoba
 • Eimbilo 76 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Panga ombili navamwe”: (min. 10)

  • Omayel 19:11 — Kala wa ngungumana ngeenge owa udifwa nai (w14-E 12/1 12-13)

  • Omayel 18:13, 17; 21:13 — Kala wa shilipaleka kutya ou na oushili we lixwa po (w11 8/15 29-30 okat. 11-14)

  • Omayel 17:9 — Okutuvika omatauluko ohaku eta ohole (w11 8/15 31 okat. 17)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Omayel 17:5 — Omolwashike tu na okukala hatu hoolola omalihafifo etu pandunge? (w10 11/1 15 okat. 17; w10 11/1 31 okat. 15)

  • Omayel 20:25 — Ongahelipi efinamhango e li tali dulu okutulwa moilonga pefimbo lokweendelafana nosho yo mohombo? (w09 5/1 19-20 okat. 12-13)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Omayel 18:14–19:10

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) Yandja okafo kokushiva ovanhu kokwoongala. (inv)

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) inv — Pexulilo dana okavidio Oshike hashi ningwa pOlupale lOuhamba?

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) lv 57 okat. 14-15 — Kwafela omukonakoni a xwepopaleke onghedi yaye yokudjala nokuliwapeka ngeenge te uya kokwoongala.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI