Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

28 Novemba–4 Desemba

EIMBILOLELA LASALOMO 1-8

28 Novemba–4 Desemba
 • Eimbilo 106 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Okakadona Okasulamit oke li oshihopaenenwa shiwa”: (min. 10)

  • [Dana okavidio Etwalemo lembo lEimbilolela laSalomo.]

  • Eimblela 2:7; 3:5 — Okakadona Okasulamit oka li ka tokola toko okuteelela oo ke hole shili (w15 1/15 31 okat.11-13)

  • Eimblela 4:12; 8:8-10 — Eshi kali ka teelela, oka li okadiinini noka koshoka paenghedi (w15 1/15 32 okat. 14-16)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Eimblela 2:1 — Omaukwatya elipi a li a weda ko kouwa wokakadona Okasulamit? (w15 1/15 31 okat. 13)

  • Eimblela 8:6 — Omolwashike ohole yashili tai faafanifwa ‘nomundilo womwene?’ (w15 1/15 29 okat. 3; w07 2/1 p.18 okat 7)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Eimblela 2:1-17

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) bh — Longifa okavidio Omolwashike u na okukonakona Ombibeli? opo u yandje embo. (Dididilika: Ino dana okavidio pefimbo leuliko.)

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) bh — Mu shiva kokwoongala.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) bh 29-31 okat. 8-9

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 115

 • “Ovanyasha tava pula: Mbela onde lilongekida okweendelafana naumwe?” (min. 9) Oshipopiwa sha kanghamena koshitukulwa “Ovanyasha tava pula — Mbela onde lilongekida okweendelafana naumwe?” (Inda ko-jw.org/en, ndee to i opo pa shangwa BIBLE TEACHINGS > TEENAGERS.)

 • Ohole ngoo yashili ile oyopakafimbo ashike? (min. 6) Dana okavidio ndee tamu kundafana ouvidio vokufaneka koupelende Ohole ngoo yashili ile oyopakafimbo ashike?

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30.) kr etuk. 4 okat. 16-23, okamhungu “Owa itavela ngoo shili mOuhamba?

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)”

 • Eimbilo 34 neilikano