EEDJO DOKAFO ONGHALAMWENYO YOPAKRISTE NOILONGA YOKUUDIFA Auguste 2019

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA