Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

23-29 Marsa

GENESIS 27-28

23-29 Marsa

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Jakob okwa li a pewa omanangeko noupuna oo a li a wana okupewa”: (min. 10)

  • Gen 27:6-10 — Rebeka okwa li a kwafela Jakob a mone omanangeko noupuna oo a li a wana okupewa (w04-E 4/15 11 okat. 4-5)

  • Gen 27:18, 19 — Jakob okwa li a ya kuxe te liningifa a fa oye Esau (w07-E 10/1 31 okat. 2-3)

  • Gen 27:27-29 — Jakob okwa li a pewa kuIsak omanangeko noupuna oo a li e na okupewa oshiveli (it-1-E 341 okat. 6)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 10)

  • Gen. 27:46–28:2 — Oilihongomwa ilipi ovalihomboli tava dulu okulihonga mehokololo olo? (w06-E 4/15 6 okat. 3-4)

  • Gen 28:12, 13 — Oshike sha li shididilikwedi shi na sha nondjodi yaJakob i na sha ‘nomhani’? (w04 2/1 16 okat. 6)

  • Oshike we lihonga melesho lOmbiibeli oshivike eshi shi na sha naJehova, noukalele ile oinima imwe i lili?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Gen 27:1-23 (th Oshitwa 2)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Okavidio kelishuneko etivali: (min. 5) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio, ndele to pula omapulo taa shikula: Omuudifi okwa ulika ngahelipi kutya okwa li ta pwilikine komuneumbo eshi ta popi omaliudo aye? Ongahelipi omuudifi a longifa nawa Oshikefa shetu shokuhonga?

 • Elishuneko etivali: (min. 3 ile dinini) Longifa oshihopaenenwa sheenghundafana. (th Oshitwa 6)

 • Ekonakonombiibeli: (min. 5 ile dinini) jl oshileshwa 17 (th Oshitwa 11)

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 34

 • Eemhumbwe deongalo: (min. 15)

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) ia etuk. 7 okat. 1-14

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3 ile dinini)

 • Eimbilo 133 neilikano