Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

7-13 Marsa 

Ester 6-10

7-13 Marsa 
 • Eimbilo 131 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Ester okwa li a katuka onghatu nopehe na okuliholamwene omolwaJehova noshiwana shaYe”: (min. 10)

  • Est 8:3, 4 — Nonande Ester okwa li a amenwa, okwa li a tula moshiponga omwenyo waye omolwovanhu vakwao (ia 143 okat. 24-25)

  • Est 8:5 — Ester okwa li a popya nelungi naAhasveros (w06 3/1 7 okat. 8)

  • Est 8:17 — Ovanhu vahapu ova li va ninga Ovajuda (w06 3/1 7 okat. 3)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Est 8:1, 2 — Ongahelipi exunganeko laJakob olo a li a popya eshi e li pokufya li na sha naBenjamin kutya ‘onguloshi ota tukula eshi e shi kwata’ la wanifwa? (ia 142, oshimhungu)

  • Est 9:10, 15, 16 — Nonande ovapangeli ova li va pa Ovajuda oufemba wokunyeka ko omaliko ovatondi vavo, omolwashike Ovajuda va li va anya oku shi ninga? (w06 3/1 7 okat. 4)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: Est 8:1-9 (min. 4 ile dinini)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 118

 • Tambula ko ovaenda pokwoongala”: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Shiva ovaudifi va hokolole oimoniwa iwa oyo va mona eshi va li va katuka eenghatu va hambelele ovaenda ovo va li ve uya kEdimbuluko omudo wa dja ko. Napa ningwe euliko loshimoniwa sha ningwa shili.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: ia etuk. 10 okat. 12-21, eendululo ep. 91 (min. 30)

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 147 neilikano