Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OVAFILIPPI 1-4

“Kaleni muhe na nande oshisho shasha”

“Kaleni muhe na nande oshisho shasha”

4:6, 7

  • Eilikano oli li ekandulepo lomaupyakadi etu

  • Ngeenge otwa ilikana tu na eitavelo, Jehova ote ke tu pa ombili “ei i dule eendunge adishe”

  • Nonande ihatu kala tu shii nghee tu na okukandula po omaupyakadi etu, Jehova ote ke tu kwafela tu lididimike. Otashi dulika nokuli e tu kwafele monghedi omo inatu shi teelela. — 1Kor 10:13