Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | LUKAS 1

Hopaenena elininipiko laMaria

Hopaenena elininipiko laMaria

Jehova okwa li a pa Maria oufembanghenda we likalekelwa molwaashi okwa li e na omaukwatya mawa

1:38, 46-55

Eendjovo daMaria oda ulika ngahelipi . . . 

  • elininipiko laye?

  • eitavelo laye la kola?

  • eshiivo laye lOmishangwa?

  • olupandu laye?