Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

22-28 Juli

1 TIMOTEUS 1-3

22-28 Juli

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Lalakanena oshilonga shiwa”: (min. 10)

  • [Dana okavidio Etwalemo lembo laTimoteus wotete.]

  • 1Tim 3:1 — Ovamwatate otava ladipikwa va ninge ovapashukili (w16.08 21 okat. 3)

  • 1Tim 3:13 — Ovamwatate ovo hava longo noudiinini ohava nangekwa noupuna (km-E 9/78 4 okat. 7)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • 1Tim 1:4 — Omolwashike Paulus a londwela Timoteus shi na sha nokuyandja elitulemo komapatavalulo? (it-1-E 914-915)

  • 1Tim 1:17 — Omolwashike Jehova oye aeke a wana oku ifanwa “Ohamba yomafimbo ounyuni”? (cl 12 okat. 15)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) 1Tim 2:1-15 (th Oshitwa 10)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 137

 • Ovanyasha koWarwick tava fimanekifa Jehova: (min. 6) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio. Ndele tamu kundafana omapulo taa shikula:

  Ongahelipi ovamwatate novamwameme ovanyasha va kwafela mokutunga oBetel yaWarwick, nomauwa elipi va mona?

  Ovamwatate novamwameme ovanyasha meongalo ove na eemhito dilipi dokufimanekifa Jehova?

 • Oshike hatu dulu okulihonga kuvo?”: (min. 9) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio Fimaneka ovamwatate ovanawino.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) cf etuk. 11 okat. 1-7

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 76 neilikano