Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JESAJA 38-42

Jehova oha yandje eenghono kwaavo va loloka

Jehova oha yandje eenghono kwaavo va loloka

40:29-31

  • Onhwa ohai dulu okukala tai telaana mokule mwii mewangadjo oule weevili dihapu tai kwafelwa komhepo ipyu oyo ya yuka pombada. Ngeenge ya i momhepo oyo ipyu, ohai kala tai dingonoka nokutwalwa pombada komhepo oyo. Ngeenge ya fiki opo pehe na vali omhepo ipyu, ohai kongo opo pe na omhepo ipyu i ye pombada natango.

  • Omukalo omo onhwa hai kala tai kwafelwa komhepo oyo ipyu yomewangadjo otai tu pe efano la twa langhee Jehova ta dulu oku tu pameka opo tu twikile oku mu longela.