Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | GENESIS 20-21

Jehova oha wanifa po alushe osho a udaneka

Jehova oha wanifa po alushe osho a udaneka

21:1-3, 5-7, 10-12, 14

Jehova okwa pa Abraham naSara ondjabi omolweitavelo lavo eshi e va pa okaana okamati. Lwanima, ova ka ulika eitavelo lididilikwedi momaudaneko aJehova e na sha nonakwiiwa eshi va li va dulika nomeenghalo didjuu.

Ongahelipi okudulika kwange nonande ondi li momayeleko taku ulike kutya onde lineekela momaudaneko aJehova e na sha nonakwiiwa? Ongahelipi handi dulu okupameka eitavelo lange?