Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | EHOLOLO 7-9

Ongudu inene ya nyengana okuvalwa oya nangekwa noupuna kuJehova

Ongudu inene ya nyengana okuvalwa oya nangekwa noupuna kuJehova

7:9, 14-17

Omolwashike Jehova a nangeka noupuna ongudu inene?

  • Oi li ‘ofika ya taalela olukalwapangelo’ laJehova, tai yambidida filufilu ounamapangelo waye

  • Oya djala “oikutu itoka,” oyo tai ulike kutya oya koshoka noiyuki koshipala shaJehova molwaashi oi na eitavelo meyambo laKristus

  • Otai “yakula omutenya noufiku,” eshi tai longele Jehova ya mana mo pehe nokutengauka

Oshike ndi na okuninga opo ndi kale oshitukulwa shongudu inene?