Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

10-16 Desemba

OILONGA 12-14

10-16 Desemba
 • Eimbilo 60 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Barnabas naPaulus ova li va ninga ovanhu ovahongwa ovo va li koitukulwa yokokule”: (min. 10)

  • Oil 13:2, 3 — Jehova okwa li a pa Barnabas naSaulus oshilonga she likalekelwa (bt 86 okat. 4)

  • Oil 13:12, 48; 14:1 — Ova li va mona oidjemo itunhula yoilonga yavo youdiinini (bt 95 okat. 5)

  • Oil 14:21, 22 — Barnabas naPaulus ova li va pameka ­ovahongwa vape (w14 9/15 13 okat. 4-5)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Oil 12:21-23 — Oshike hatu lihongo mwaasho sha li sha ningilwa Herodes? (w08 5/1 32 okat. 7)

  • Oil 13:9 — Omolwashike Saulus ha ifanwa ‘yo Paulus’? (“Saulus, ou a lukwa Paulus” nosho yo “Paulus” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Oil 13:9)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho ­lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Oil 12:1-17

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) Longifa oihopaenenwa yeenghundafana.

 • Okavidio kelishuneko lotete: (min. ) Dana nokukunda­fana okavidio.

 • Oshipopiwa: (min. 6 ile dinini) bt 78-79 okat. 8-9 — Oshipalanyole: Natu kale hatu ilikanene ovaitaveli vakwetu.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI