Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | SEFANIA 1–HAGGAI 2

Kongeni Jehova omanga efiku lehandu laye inali fika

Kongeni Jehova omanga efiku lehandu laye inali fika

Sef 2:2, 3

Opo Jehova e ke tu amene mefiku lehandu laye, otwa pumbwa okuninga shihapu shihe fi ashike okukala twe mu liyapulila. Otwa pumbwa okudulika kewiliko laSefania olo a li a yandja kOvaisrael.

  • Konga Jehova: Okupameka ekwatafano letu naJehova mokukala hatu endafana nehangano laye.

  • Konga ouyuki: Okukala ho dulika filufilu komifikamhango daJehova douyuki

  • Konga elininipiko: Okukala ho dulika kuJehova nehalo liwa moinima aishe nokutambula ko outekuduliko waye

Omeenghedi dilipi handi dulu okukonga Jehova, ouyuki nelininipiko?