Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JESAJA 6-10

Omaxunganeko oo a wanifilwa Messias

Omaxunganeko oo a wanifilwa Messias
TALA

Omido omafele fimbo Jesus ina dalwa, Jesaja okwa hangwa nale a xunganeka kutya Messias ota ka udifila “moshitukulwa shaJordan, moiwana yOvagalilea.” Jesus okwa wanifa po exunganeko e li eshi a endaenda muGalilea ta udifa nokuhonga ovanhu onghundana iwa. — Jes 9:1, 2NW

  • A longa oshikumwifilonga shaye — Joh 2:1-11 (Kaana)

  • Ta hoolola ovayapostoli vaye — Mark 3:13, 14 (popepi naKapernaum)

  • Ta udifile komhunda [eudifo lokomhunda] — Mat 5:1–7:27 (popepi naKapernaum)

  • Ta nyumuna okamonamati komufiyekadi — Luk 7:11-17 (muNain)

  • Te lihololele ovahongwa 500 konima eshi a nyumuka — 1Kor 15:6 (muGalilea)