Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

2-⁠8 Aprili

MATEUS 26

2-⁠8 Aprili
 • Eimbilo 19 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Efaafano neyooloko olo li li pokati kOpaasa nEdimbuluko”: (min. 10)

  • Mat 26:17-20 — Jesus okwa dana Opaasa yaye yaxuuninwa pamwe novayapostoli vaye (Efano “odi yOpaasa” la pamba Mat 26:18 mo-nwtsty-E)

  • Mat 26:26 — Omungome wEdimbuluko otau faneke olutu laJesus (“eshi” ouyelele wokukonakona wa pamba Mat 26:26 mo-nwtsty-E)

  • Mat 26:27, 28 — Omaviinyu Edimbuluko otaa faneke ‘ohonde yaJesus yehangano’ (“ohonde yehangano” ouyelele wokukonakona wa pamba Mat 26:28 mo-nwtsty-E)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Mat 26:17 — Omolwashike 13 Nisan taa dulu okwiifanwa “efiku lotete lomingome inadi fingwa”? (efiku lotete lomingome inadi fingwa” ouyelele wokukonakona wa pamba Mat 26:17 mo-nwtsty-E)

  • Mat 26:39 — Oshike tashi dulika sha li she linyengifa Jesus a ilikane ta ti: “Eholo eli nali koye nge”? (“eholo eli nali koye nge” ouyelele wokukonakona wa pamba Mat 26:39 mo-nwtsty-E)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Mat 26:1-19

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 20

 • Eemhumbwe dEongalo: (min. 8)

 • Ninga kaume kaJehova — Ekuliloyambo: (min. 7) Dana okavidio. Shiva ounona vamwe komutune ndele to va pula omapulo taa shikula: Omolwashike ovanhu hava vele, hava kulupa nokufya? Jehova okwe tu pa eteelelo lilipi? Olyelye wa hala oku ka mona mOparadisa?

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) lv Oshiwedelwako ep. 212-215

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 74 neilikano