Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

18-24 Aprili

Job 28-32

18-24 Aprili
 • Eimbilo 17 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Job okwa tula po oshihopaenenwa shoudiinini”: (min. 10)

  • Job 31:1—Job okwa li a “udafana” nomesho aye (w15 6/15 17 okat. 13; w15 1/15 25 okat. 10)

  • Job 31:13-15—Job okwa li omulininipiki, omuyuki noha yavelele vamwe (w10 11/1 30 okat. 8-9 [w10-E 11/15 30 okat. 8-9])

  • Job 31:16-25—Job okwa li ha yandje kwaavo va li ve na shinini (w10 11/1 30 okat. 10-11 [w10-E 11/5 30 okat. 10-11])

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Job 32:2—Osha hala okutya ngahelipi eshi taku ti Job okwe “litala omuyuki koshipala shaKalunga”? (w15-E 7/1 12 okat. 2; it-1-E 606 okat. 5)

  • Job 32:8, 9—Omolwashike Elihu a li e wete kutya ota dulu okupopya nonande okwa li omunyasha kwaavo a li navo? (w06 4/1 32 okat. 1 [w06-E 3/15 16 okat. 1]; it-2-E 549 okat. 6)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali hongo nge shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi handi dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: Job 30:24–31:14 (min. 4 ile dinini)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: wp16.2 ep. 16 — Lombwela omunhu kutya omayambidido ohaa yandjwa ngahelipi. (min. 2 ile dinini)

 • Elishuneko: wp16.2 ep. 16 — Dika po ekanghameno letalelepo tali landula ko. (min. 4 ile dinini)

 • Ekonakonombiibeli: bh 148 okat. 8-9 (min. 6 ile dinini)

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 115

 • Lihonga okukala omudiinini kwaavo va li ovadiinini (1 Pet. 5:9): (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Napa danwe okavidio Harold King: Okwa kala omudiinini fimbo a li modolongo. (Inda ko-tv.jw.org, tala koshi yoshipalanyole VIDEO ON DEMAND > INTERVIEWS AND EXPERIENCES. Ovakulunhuongalo novayakuliongalo otava dulu okutapa okavidio oko mOshikwanyama ko-Event Media.) Konima yokutala okavidio kundafaneni omapulo taa shikula: Omumwatate King okwa li a dula ngahelipi okukala a pama pamhepo ofimbo a li modolongo? Okwiimba omaimbilo Ouhamba otashi dulu oku tu kwafela ngahelipi tu lididimikile eenghalo didjuu? Owe lihonga shike moshihopaenenwa shoudiinini shomumwatate King?

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: ia etuk. 13 okat. 13-25, eendululo ep. 114 (min. 30)

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 81 neilikano