Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

OUVIDIO VOKUFANEKA KOUPELENDE

Ondi na okupopya ngahelipi novadali vange?

Ondi na okupopya ngahelipi novadali vange?

Oitwa ei otai ke ku kwafela opo uha kale wa wililwa po unene pamadiladilo.