Inda koshikalimo

OUVIDIO VE NA SHA NOMAKWATAFANO OVANYASHA

Nghee to dulu okukala wa hafa vali

Nghee to dulu okukala wa hafa vali

Oshike to dulu okuninga opo uha kale vali u udite nai?