Inda koshikalimo

OUVIDIO VOKUFANEKA KOUPELENDE

Kondjifa omafininiko oomakula!

Kondjifa omafininiko oomakula!

Tala nghee to dulu okumona eenghono u kale kwoove mwene.