Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

OUVIDIO VOKUFANEKA KOUPELENDE

Kaume kashili olyelye?

Kaume kashili olyelye?

Owa loloka okukala nakaume oo e ku shii oulai? Tala nghee to dulu okumona ookaume kashili nonghee ove to dulu okukala umwe womuvo.