Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Etwalemo lembo lOmayeletumbulo

Etwalemo lembo lOmayeletumbulo

Tala komayele mawa oo ta hangwa membo lOmayeletumbulo e na sha nokulineekela mounongo wopakalunga ponhele yokulineekela meendunge detu vene.