Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouvidio ve nasha nomatwalemo omambo Ombiibeli

Etwalemo lembo lOmayeletumbulo

Etwalemo lembo lOmayeletumbulo

Tala komayele mawa oo ta hangwa membo lOmayeletumbulo e na sha nokulineekela mounongo wopakalunga ponhele yokulineekela meendunge detu vene.