Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouvidio ve nasha nomatwalemo omambo Ombiibeli

Etwalemo lembo laEsra

Etwalemo lembo laEsra

Lihonga shihapu kombinga yoiningwanima oyo ya popiwa membo laEsra, i na sha ondjokonona yelongelokalunga lashili olo la li la tungululwa muJerusalem konima eshi Ovajuda va dja moukwatwa waBabilon.