Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Etwalemo lembo laAmos

Etwalemo lembo laAmos

Embo laAmos ola oli na exunganeko olo ta li londwele shi na sha nokulikongela oinima yopamaliko nola popya yo okudikwa po kwOuhamba wopaMessias.