Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Ehokololo laJosia: Kala u hole Jehova; tonda owii — Oshitukulwa 1

Ehokololo laJosia: Kala u hole Jehova; tonda owii — Oshitukulwa 1

Josia okwa putukila moshiwana sha ekelashi Jehova. Ovanhu aveshe ovo ve mu dingilila ohava longele Baal. Mbela oshike sha li she mu kwafela a kale a yooloka ko nokulonga alushe osho sha yuka?