Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus”

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus” (Oshitukulwa I)

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus” (Oshitukulwa I)

Oshike she ku tomha kutya Kalunga okwa ninga Jesus Omwene naKristus? Lidimbulukifa oumbangi udidilikwedi.