Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Lineekele nge

Lineekele nge
TALA

Tapa:

 1. 1. ‘Ma-fi-mbo a-mwe,

  Ha-tu ha-ngwa kou-pya-ka-di.

  O-to li-ha-nge mee-ngha-lo di-mwe,

  Nde-le na’-shi ngo to ni-ngi.

  Ka-lu-ng’o-ku we-te

  Ke-sh’o-sho ha-tu ni-ngi-lwa.

  O-ku shii yo nghee ha-tu li-dii-ni-ke.

  She-tuo-ku-pu-la ko-me-sho.

  (OKATETEKELI KOKOOR)

  O-kwe tu le-nga yo,

  Ka-shi na nee mbu-di no-ku-tya o-lye.

  A ha-le-le-la yo

  Tu mu ho-pa-e-ne-ne-ni.

  (KOOR)

  O-v’o-kau-me, u li-le nge po,

  Nge ndi li mou-djuu, nda pa-te-ke-na.

  Naa-ve yo,

  Nge wa pu-mbwa nge, o-ha-ndi ku kwa-fa.

  A-m’e-u-me lo-ye.

  Li-ne’-ke-le nge.

 2. 2. O-shi-nye-ma-te-ka

  Nge va-mwe va wi-li-lwa po.

  Fi-mbo li-mwe o-ho li-li a-shi-ke,

  U-he shii ku-tya tya shi-ke.

  (OKATETEKELI KOKOOR)

  Na-nd’o-pe no-mau-djuu,

  Je-ho-v’o-te tu kwa-fe-le a-lu-she.

  Na-tum’ ho-pae-ne-ne

  Mo-ku-kwa-fe-la a-ve-she.

  (KOOR)

  O-v’o-kau-me, u li-le nge po,

  Nge ndi li mou-djuu, nda pa-te-ke-na.

  Naa-ve yo,

  Nge wa pu-mbwa nge, o-ha-ndi ku kwa-fa.

  A-m’e-u-me lo-ye.

  Li-ne’-ke-le nge.

  (KOOR)

  O-v’o-kau-me, u li-le nge po,

  Nge ndi li mou-djuu, nda pa-te-ke-na.

  Naa-ve yo,

  Nge wa pu-mbwa nge, o-ha-ndi ku kwa-fa.

  A-m’e-u-me lo-ye.

  Li-ne’-ke-le nge.