Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Ino efa nge

Ino efa nge
TALA

Tapa:

 1. 1. O-nda ke-nge-le-lwa,

  Nda e-fi-w’o-nga-ho,

  Nde li-tee-kwa ko-mau-me.

  Ou-djuu wa wi-li-la nge po.

  Ka-ndi nom’-po-pi-li

  Nau ta tu ng’om’-ku-mo,

  Nau ta he-ke-le-ke nge,

  Ndi mo-ne e-pe-pe-le-lo.

  (KOOR)

  Kwa-fe-le nge;

  I-noe-fa nge,

  Ta-te ya-nge

  Om’-ho-li-ke.

  O-u shii nge

  Nou we-te nge.

  Hai kwii-ndi-le:

  Ka-la na’-me;

  Mo-ma-u-djuu a-nge,

  I-no e-fa nge.

 2. 2. Ku-tya nee o-shi-ke

  Ta-shi ka ni-ngwa po,

  Ku-ty’o-lye ta to-ndo nge,

  O-ndi na e-li-nee-ke-lo

  Ku-ty’o-to xu-pi-fa

  No-to pu-ni-ke nge.

  O-ndi na ei-ta-ve-lo

  Ku-tya i-toe-fa nge na-nde.

  (KOOR)

  Kwa-fe-le nge;

  I-noe-fa nge,

  Ta-te ya-nge

  Om’-ho-li-ke.

  O-u shii nge

  Nou we-te nge.

  Hai kwii-ndi-le:

  Ka-la na’-me;

  Mo-ma-u-djuu a-nge,

  I-no e-fa nge.

  I-noe-fa nge,

  Ta-te ya-nge,

  Om’-ho-li-ke.

  O-u shii nge

  Nou we-te nge.

  Hai kwii-ndi-le:

  Ka-la na’-me;

  Mo-ma-u-djuu a-nge,

  I-no e-fa nge.