Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Natu imbileni Jehova — Omaimbilo mape

 Eimbilo 152

Oove eenghono, eteelelo nelineekelo letu

Oove eenghono, eteelelo nelineekelo letu

(Omayeletumbulo 14:26)

 1. Je-ho-v’o-we tu p’e-tee-le-lo

  o-lo twe li le-nga.

  O-twe li pa-ndu-la shi-li

  shaa-sh’o-li-tu-nhu-la.

  No-na-nde o-tu na o-i-sho

  o-yo hai tu ti-li-fa

  No-ku tu te y’o-mu-ku-mo,

  i-ta-tu sho-lo-la.

  (KOOR)

  Ee-ngho-noe-tee-le-lo

  ne-li-nee-ke-lo;

  O-ho tu p’o-sho twa pu-mbwa.

  O-ha-tu u-di-fa

  tu na om’-ku-mo

  shaa-sh’o-twe ku li-nee-ke-la.

 2. Ta-te, tu p’om’-ti-ma wa xwa-ma,

  tu ka-le no-ndju-ngu.

  Tu he-ke-le-ka yo Ta-te,

  nge tu li mou-dju-u.

  O-ha-shi tu pa-me-ke le-la

  o-po tu-ha sho-lo-le,

  O-po tu du-l’o-kuu-di-fa

  tu-he na ou-ti-le.

  (KOOR)

  Ee-ngho-noe-tee-le-lo

  ne-li-nee-ke-lo;

  O-ho tu p’o-sho twa pu-mbwa.

  O-ha-tu u-di-fa

  tu na om’-ku-mo

  shaa-sh’o-twe ku li-nee-ke-la.

(Tala yo Eps. 72:13, 14; Omayel. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7.)