Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Natu imbileni Jehova — Omaimbilo mape

 Eimbilo 137

Jehova, tu pa ouladi

Jehova, tu pa ouladi

(Oilonga 4:29)

 1. Eshi hatu udif’Ouhamba

  Noku ku tanga Tate,

  Vamwe otave tu sheke,

  Va hala tu sholole.

  Ponhele yokutila,

  Otwa hal’okudulika.

  Onghee ohatu ku indile;

  Jehova, tu nyamukula.

  (KOOR)

  Jehova, tu pa ouladi,

  Tuha kwatwe koumbada.

  Tu nyatipalifa Tate,

  Tu dul’okuudifa.

  Harmagedon ote uya;

  Oku li popepi lela.

  Jehova, tu pa ouladi,

  Alikana.

 2. Nand’otu kwatwe koumbada,

  Ou shii oshitwe yetu.

  Ohatu ku lineekele;

  O’ve ekwafo letu.

  Kelela ovatondi

  Ovo tave tu aneke.

  Tu kwafela nomhepo yoye

  Tu popil’edina loye.

  (KOOR)

  Jehova, tu pa ouladi,

  Tuha kwatwe koumbada.

  Tu nyatipalifa Tate,

  Tu dul’okuudifa.

  Harmagedon ote uya;

  Oku li popepi lela.

  Jehova, tu pa ouladi,

  Alikana.

(Tala yo 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35.)