Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EIMBILO 99

Ongudu inene yovamwatate

Hoolola oshikwamawi
Ongudu inene yovamwatate

(Ehololo 7:9, 10)

 1. 1. O-ngu-du yo-va-mwa-ta-te

  O-ma-mi-li-yo-na

  O-ve li Ee-ndo-mbwe-di,

  No-va pa-me-ne-na.

  Tu li o-ngu-dui-ne-ne,

  Ta-i ha-pu-pa-la

  Ya dja mo-ma-la-ka a-e-she,

  Tai ta-nge Ka-lu-nga.

 2. 2. O-ngu-du yo-va-mwa-ta-te

  O-ha-i u-di-fa

  “Ee-nghu-nda-na de-ha-fo,”

  Moi-wa-na noi-wa-na.

  Na-nd’o-twa wi-li-lwa po,

  Ha-tu ka twi-ki-la.

  Je-sus o-ta tu-lu-mu-ki-fa

  O-vo va lo-lo-ka.

 3. 3. O-ngu-du yo-va-mwa-ta-te,

  Ka-lu-ng’e tu ho-kwa,

  E-shi ha tum’ lo-nge-le

  Mo-kuu-di-f’Ou-ha-mba.

  O-ha-tu mu ka-le-le

  Om’-te-nya nou-fi-ku

  Tu lio-va-lo-ngi pa-mwe na-ye,

  Vo-ko-mba-da ye-du.