Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EIMBILO 64

Kufa ombinga nehafo meteyo

Hoolola oshikwamawi
Kufa ombinga nehafo meteyo

(Mateus 13:1-23)

 1. 1. O-tu li pe-fi-mbo le-te-yo;

  Ou-fe-mba-nghe-nda wa ku-la.

  O-ma-py’o-kwa fi-k’o-ku-te-ywa,

  O-mo na-fye tu no-mbi-nga.

  Kris-tus o-mu-ho-pa-e-ne-nwa,

  Te tu kwa-te-le ko-me-sho.

  O-twa ta-mbu-la ko o-shi-lo-nga;

  Na-tu shi lo-nge ne-ha-fo.

 2. 2. O-ho-le yo-ku-ho-la va-mwe

  O-ha-i tu li-nye-ngi-fa

  Tuu-di-fe no-ku-ho-nga va-mwe;

  E-xu-li-l’o-la e-he-na.

  Je-ho-va o-te tu pu-ni-ke;

  O-po tu lo-nge twa ha-fa.

  O-nghee, tu lo-nge-ni nou-dii-ni-ni

  Oi-lo-nga o-yo e tu pa.