Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EIMBILO 150

Kongeni Kalunga opo mu ka xupifwe

Hoolola oshikwamawi
Kongeni Kalunga opo mu ka xupifwe

(Sefanja 2:3)

 1. 1. Ee-ha-mba noi-wa-na,

  O-ya twi-la o-ndu-bo

  O-mo-na O-mu-va-e-kwa,

  Oo te kei xu-li-fa po.

  E-fi-mb’o-la pwa po;

  Ou-ha-mba wa-Ka-lu-nga

  Ta-u ke va ha-na-u-na po.

  E-ha-nau-no o-le ya.

  (KOOR)

  Na-tu ko-nge-ni O-mwe-ne,

  O-po tu ka xu-pi-fwe-ni.

  Ko-nga ou-yu-ki,

  Ka-l’om’-dii-ni-ni,

  Po-pi-l’e-pa-nge-lo la-ye.

  O-po e ke ku xu-pi-fe

  No-kwoo-ko kwa-ye.

 2.  2. ‘Mhi-to ya yeu-lu-ka

  O-ku tu pwi-li-ki-na.

  O-ve na o-ku-hoo-lo-la;

  O-vo ta-va to-ko-la.

  I-no ti-la na-nde,

  Na-nde o-u ye-le-kwe.

  Je-ho-va o-ta ka a-me-na;

  O-va-dii-ni-ni va-ye.

  (KOOR)

  Na-tu ko-nge-ni O-mwe-ne,

  O-po tu ka xu-pi-fwe-ni.

  Ko-nga ou-yu-ki,

  Ka-l’om’-dii-ni-ni,

  Po-pi-l’e-pa-nge-lo la-ye.

  O-po e ke ku xu-pi-fe

  No-kwoo-ko kwa-ye.