Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 EIMBILO 107

Oshihopaenenwa shaKalunga shohole

Hoolola oshikwamawi
Oshihopaenenwa shaKalunga shohole

(1 Johannes 4:19)

 1. 1. Je-ho-va Ta-te o-kwe tu pa-le-la

  O-ndji-la yo-ho-le,

  O-shi-ho-le-lwa sho-ho-le ya-shi-li,

  Tu la-ndu-le, tu shi-ku-le.

  E tu pE-wi-fa, e-mo-na lo-ndi-lo,

  E tu ku-li-le mo-u-lu-nde ne-fyo;

  Tu fi-lwo-nghe-nda no-tu di-mi-nwe po,

  Mo-lwo-ho-le, ‘ho-le ya-shi-li.

 2. 2. O-ho-le ye-tu yo-ku-ho-la-fa-na

  Nai ta-ne, nai xwa-me,

  I tu ku-mi-ke tu kwa-fe-la-fa-ne

  Va-mwa-me-me, va-mwa-ta-te.

  O-ho-le ye-tu na-i dje kom’-ti-ma.

  Tu di-mi-nei po va-mwe ngee va nyo-na,

  Tu ka-le shi-li nga-Ta-te Ka-lu-nga,

  Va-na-ho-le, tu ho-la-fa-ne.

 3. 3. O-ho-le ye-tu tai tu ha-nga-ni-fa

  A-tu-she, a-tu-she,

  Tu liou-kwa-neu-mbo u na eu-da-fa-no

  U no-mbi-li, u nou-ku-mwe.

  Na-tu twi-ki-le ku-ka-la no-ho-le;

  Na-tu wi-li-kwe kEe-ndjo-vo da-Ta-te.

  Na-tu shi-ku-le o-ndji-la yo-ho-le,

  O-mo-lwaa-shi Je-ho-v’o-ho-le.