Elandulafano loshoongalele shoshikandjo shomo 2018-2019 — Tapa ka kala omukalelipo woshitaimbelewa

Tala elandulafano loshoongalele shoshikandjo, tali ulike oipopiwa oyo tai ka yandjwa komukalelipo woshitaimbelewa.

Kala wa pama!

Oshoongalele otashi ka yelifa nghee hatu dulu okumona eenghono odo twa pumbwa opo tu kale tu na eitavelo la kola.

Pwilikina komanyamukulo omapulo aa

Omapulo aa otaa ka nyamukulwa poshoongalele.