Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Elongifwambo lokukonga Omauyelele mOishangomwa yEendombwedi daJehova — Enyanyangido lomo 2015

OMAHOOLOLO E NA SHA NOKUTAPA