Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | HESEKIEL 42-45

Okutungululwa kwelongelokalunga la koshoka

Okutungululwa kwelongelokalunga la koshoka

Emoniko lotembeli laHesekiel ola li la shilipaleka oshixupe shOvajuda ovadiinini ovo va li moukwatwa kutya elongelokalunga la koshoka otali ka tungululwa. Ola li yo le va dimbulukifa omifikamhango daJehova da denga mbada di na sha nelongelokalunga la koshoka.

Ovapristeri ova li va honga ovanhu omifikamhango daJehova

44:23

Tumbula oihopaenenwa imwe oyo twa hongwa komupiya omudiinini nomunaendunge opo tu dule okuyoolola pokati kaashi sha nyata naashi sha koshoka. (kr 110-117)

Ovanhu ova li va yambidida ovo va nangekwa po kuJehova va kwatele komesho

45:16

Omeenghedi dimwe dilipi hatu dulu okuulika kutya ohatu yambidida ovakulunhuongalo?