• Eimbilo 134 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Jehova, Oye omunene nokwa fimanekwa unene”: (min. 10)

  • Eps 145:1-9 — Ounene waJehova kau na ongaba (w04 2/1 3 okat. 3-4; 4 okat. 7-8; 7 okat. 20-21; 8 okat. 2 [w04-E 1/15 10 okat. 3-4; 11 okat. 7-8; 14 okat. 20-21; 15 okat. 2])

  • Eps 145:10-13 — Jehova oha fimanekwa kwaavo ovadiinini kuye (w04 2/1 9 okat. 3-6 [w04-E 1/15 16 okat. 3-6])

  • Eps 145:14-16 — Jehova oha yambidida nokwaamena ovapiya vaye (w04 2/1 10-11 okat. 10-14 [w04-E 1/15 17-18 okat. 10-14])

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Eps 143:8 — Ovelise ei otai tu kwafela ngahelipi tu kale moshinge shaKalunga efiku keshe? (w10-E 1/15 21 okat. 1-2)

  • Eps 150:6 — Ovelise ya xuuninwa yOmapsalme otai divilike oshiteelelwa shilipi? (it-2-E 448)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Eps 145:1-21

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Etalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) 1Pet 5:7 — Honga oshili.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) Eps 37:9-11 — Honga oshili.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) fg oshileshwa 9 okat. 3 — Kwafela omukonakoni a mone nghee e na okutula moilonga oitwa oyo.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI