Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Septemba 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | EPSALME 120-134

“Ekwafo lange otali di kuJehova”

“Ekwafo lange otali di kuJehova”

Epsalme 120-134 okwa shiivika e li Omaimbilo omolweendo okuya kouyapuki. Ovanhu vahapu ova itavela kutya omaimbilo oo okwa li haa imbwa koshiwana shaIsrael molweendo lavo lokuya kuJerusalem, osho sha li komhunda ile muJuda, eshi kwa li hashi ka dana oivilo yokomudo.

Eameno laJehova ola faafanifwa noinima oyo tu shii nawa ngaashi . . . 

121:3-8

  • omufita oo ha kala oupafi filufilu

  • ouyelele wetango

  • omukwaita omudiinini