Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOHANNES 9-10

Jesus oha file oshisho oshiunda shaye sheedi

Jesus oha file oshisho oshiunda shaye sheedi

10:1-5, 11, 14, 16

Ekwatafano olo hali kala pokati komufita needi ole likolelela keshiivo nosho yo kokulineekelafana. Jesus, oo e li Omufita Muwa, oku shii eedi daye pauhandimwe, mwa kwatelwa eemhumbwe dado, omaunghundi ado nosho yo opo hadi shi endifa nawa. Eedi odi shii omufita wado node mu lineekela e li omuwiliki wado.

Ongahelipi Jesus, e li Omufita Muwa, . . .

  • ha ongele eedi daye?

  • ha wilike eedi daye?

  • ha amene eedi daye?

  • ha palula eedi daye?