Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Oktoba 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | OMAYELETUMBULO 12-16

Ounongo ou dule Oshingoldo

Ounongo ou dule Oshingoldo
TALA
Eendjovo
Efano

Omolwashike ounongo wopakalunga wa denga mbada? Ohau tu amene tuha ye meendjila da puka noku tu kaleka nomwenyo. Ohau tu kwafele tu kale tu na etaleko liwa li na sha nafye vene, tu lungamene okupopya neenghatu detu.

Ounongo ohau tu kwafele tuha kale tu na ounhwa

16:18, 19

  • Omunaendunge oku shii kutya Jehova oye odjo younongo aushe

  • Ovo va pondola sha ile va pewa oinakuwanifwa ihapu ove na okulungama vaha kwatwe kounhwa ile kelinenepeko

Ounongo ohau nwefwa mo okupopya kwetu

16:21-24

  • Omunaendunge oha konenene omaukwatya mawa avamwe noku va popila mouwa

  • Eendjovo da dindwa nawa odi nyenye ngaashi omaadi eenyiki, ndele kadi fi di kukutu