Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JEREMIA 49-50

Jehova oha nangeke noupuna ovalininipiki noku handukila ovo ve na ounhwa

Jehova oha nangeke noupuna ovalininipiki noku handukila ovo ve na ounhwa

50:4-7

  • Ovaisrael ovo va li ve livela ombedi ova li tava lili kehafo eshi Jehova e va mangulula moukwatwa

  • Ova li ve na okukala mehangano lipe olo Jehova a li a ninga navo nokushuna kuJerusalem va ka tungulule elongelokalunga lashili

50:29, 39

  • Babilon osha handukilwa molwaashi osha li shi na ounhwa nosha hepeka ovapiya vaJehova

  • Babilon osha ninga eputu ngaashi sha xunganekwa