• Eimbilo 99 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Opo tu hafife Jehova, otu na okukala twa fimaneka Omona waye, Jesus”: (min. 10)

  • [Dana okavidio Etwalemo lembo lOmapsalme.]

  • Eps 2:1-3 — Okwa xunganekwa nale kutya vamwe otava ka kala ve tonde Jehova naJesus (w04 8/1 13-14 okat. 4-8; it-1-E 507; it-2-E 386 okat. 3)

  • Eps 2:8-12 — Ovo hava fimaneke Ohamba oyo ya nangekwa po kuJehova ovo ashike tava ka mona omwenyo (w04 8/1 4 okat. 2-3)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Eps 2:7 — “Omhangela yOmwene” oshike? (w06 6/1 29 okat. 6)

  • Eps 3:3 — Oshitya “Sela” otashi ti shike? (w06 6/1 30 okat. 2)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Eps 8:2–9:11

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

 • Petalelepo lotete: (min. 2 ile dinini) wp16.3 oshipalanyole shokombada — Tumina omuneumbo okafo ka kwatwa momawi Oonakufya otava dulu ngoo shili okukala vali nomwenyo? koshikwaelektronika shaye.

 • Elishuneko: (min. 4 ile dinini) wp16.3 oshipalanyole shokombada — Tumina omuneumbo okafo ka kwatwa momawi Okumona oixuna oku na ngoo fiku ku ka xule po? koshikwaelektronika shaye.

 • Ekonakonombiibeli: (min. 6 ile dinini) bh 12 okat. 12-13 — Tumina omuneumbo okavidio Etwalemo lembo laJob koshikwaelektronika shaye.

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 138

 • Fimaneka eumbo laJehova: (min. 5) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio Ninga kaume kaJehova Fimaneka eumbo laJehova. (Inda ko-jw.org/kj, ndele to tale koshi yoshipalanyole OISHANGOMWA > OUVIDIO.) Konima yaasho, shiva ounona komutune ndele to va pula omapulo a pamba okavidio.

 • Edina laKalunga mOmishangwa dOshiheberi: (min. 10) Oshipopiwa sha kanghamena koshitukulwa shotete shokambo Okalongifwambo kokukonakona Eendjovo daKalunga.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: (min. 30) ia etuk. 15 okat. 1-14, oshimhungu ep. 138

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 11 neilikano