Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Mei 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 38-42

Okwiilikanena vamwe ohaku fimanekifa Jehova

Okwiilikanena vamwe ohaku fimanekifa Jehova

Jehova okwa li a lombwela Job a ilikanene Elifas, Bildad naSofar

42:7-10

  • Jehova okwa li a lombwela Elifas, Bildad naSofar va ye kuJob va ka yandje omaxwikiloyambo.

  • Job okwa li a ilikana ponhele yavo

  • Konima eshi Job e va ilikanena, okwa li a nangekwa noupuna

Jehova okwa li a nangeka noupuna Job omolweitavelo nelididimiko laye

42:10-17

  • Jehova okwa li a kufa po omaupyakadi aJob nokwa li e mu velula ndele ta kala vali e na oukolele

  • Job okwa li a hekelekwa kookaume nokovapambele vaye omolwomaupyakadi oo a pita muo

  • Jehova okwa li a alulila Job aishe kwa li e i na, noku i hapupalifa luvali i dule inya yotete

  • Job nomukulukadi waye ova ka kala natango ve na ounona omulongo

  • Job okwa kala nomwenyo natango omido 140 nokwa mona omapupi ane oludalo laye