Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Onghalamwenyo yopaKriste noilonga yokuudifa – okafo kokulongifwa pokwoongala  |  Marsa 2016

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | JOB 11-15

Job okwa li a itavela filufilu menyumuko

Job okwa li a itavela filufilu menyumuko

Job okwa li a itavela kutya Kalunga ota dulu oku mu nyumuna

14:7-9, 13-15

  • Job opo a ulike kutya okwe lineekela meenghono daKalunga doku mu nyumuna, okwa li a longifa omuti, tashi dulika omuti weemono

  • Omudi womuti weemono oo hau kulu wa tandavela ohau kwafele omuti opo u tutume nonande efina lomuti ola tetwa po. Molwaashi omidi ohadi kala di na omwenyo, omuti ohau tutuma vali

  • Ngeenge ku na oluteni, odula inai loka, omidi doshifidi osho hashi kala sha kukuta ohadi tutuma, nohadi “twiyuka oitai ngaashi onhwika italala ya twikwa.”