• Eimbilo 89 neilikano

 • Etwalemo (min. 3 ile dinini)

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Job okwa li a kanyatela oudiinini waye nonande okwa li a yelekwa”: (min. 10)

  • [Dana okavidio ke na sha netwalemo lembo laJob.]

  • Job 1:8-11 — Satana okwa li a tula momalimbililo oudiinini waJob (w11 5/15 17 okat. 6-8; w09 4/1 9 okat. 3-4)

  • Job 2:2-5 — Satana okwa tula momalimbililo oudiinini wovanhu aveshe (w09 4/1 10 okat. 6)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Job 1:6; 2:1 — Oolyelye va li ve li ofika koshipala shaJehova? (w06 4/1 29 okat. 6)

  • Job 4:7, 18, 19 — Elifas okwa li a popya oipupulu ilipi eshi a li ta tomhafana naJob? (w14 3/15 13 okat. 3; w05-E 9/15 26 okat. 4-5; w95-E 2/15 27 okat. 5-6)

  • Elesho lOmbiibeli loshivike eshi otali tu hongo shike kombinga yaJehova?

  • Oitwa ilipi yomelesho lOmbiibeli loshivike eshi hatu dulu oku ka longifa moukalele?

 • Elesho lOmbiibeli: Job 4:1-21 (min. 4 ile dinini)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI

 • Eimbilo 88

 • Kondjifa omafininiko oomakula!: (min. 15) Eenghundafana novapwilikini. Dana okavidio Kondjifa omafininiko oomakula! (Inda ko-jw.org/kj, ndele to tale koshi yoshipalanyole OISHANGOMWA > OUVIDIO.) Konima yaasho, pula omapulo aa taa landula: Ovanyasha ohava shakeneke omafininiko elipi keefikola? Ongahelipi ovanyasha tava dulu okutula moilonga efinamhango olo li li muExodus 23:2? Eenghatu nhatu dilipi tadi dulu oku va pameka va finde omafininiko oomakula nokukanyatela oudiinini wavo? Pula ovanyasha va popye oimoniwa iwa oyo va mona.

 • Ekonakonombiibeli lEongalo: ia etuk. 11 okat. 1-11 (min. 30)

 • Endulula osho mwa kundafana naasho tashi ka kundafanwa moshivike tashi landula ko (min. 3)

 • Eimbilo 149 neilikano