Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

 OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA | HESEKIEL 15-17

Oho kala ngoo metwokumwe nomaudaneko oye?

Oho kala ngoo metwokumwe nomaudaneko oye?

17:18, 19

  • Ohamba Sedekia oya teya eano lilipi?

    Oilanduliko ilipi ya mona eshi ya teya po eano olo ya li ya ninga?

  • Omaudaneko elipi nda ninga?

    Oilanduliko ilipi tashi dulika i hange nge ngeenge onda teya po eudafanotwokumwe?