Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

28 Januali–3 Februali

OILONGA 27-28

28 Januali–3 Februali

OMAMONA OMEENDJOVO DAKALUNGA

 • Paulus okwa li a ya noshikepa kuRoma”: (min. 10)

  • Oil 27:23, 24 — Paulus okwa li a lombwelwa komweengeli kutya ota ka xupa pamwe naaveshe ovo va li naye moshikepa (bt 208 okat. 15)

  • Oil 28:1, 2 — Oshikepa omo mwa li Paulus oya li ya tekela muMalta (bt 209-210 okat. 18, 21)

  • Oil 28:16, 17 — Paulus okwa li a fika nawa kuRoma (bt 213 okat. 10)

 • Konakona moule omamona opamhepo: (min. 8)

  • Oil 27:9 — ‘Omafiku okulidilika eendja’ oshike? (“okulidilika mEfiku lEkwatakanifo” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Oil 27:9)

  • Oil 28:11 — Oshike shi didilikwedi shi na sha nouyelele wefano olo la li koshikepa? (“Ovanamati vaZeus” ouyelele wokukonakona mo-nwtsty wa pamba Oil 28:11)

  • Oshike we lihonga kombinga yaJehova melesho lOmbiibeli loshivike eshi?

  • Omamona amwe opamhepo elipi vali wa likola melesho lOmbiibeli oshivike eshi?

 • Elesho lOmbiibeli: (min. 4 ile dinini) Oil 27:1-12 (th Oshitwa 5)

LONGA NOUDIININI MOILONGA YOKUUDIFA

OKUKALA OMUKRISTE WASHILI